Bezpieczeństwo w hotelu

Polityka Ochrony Małoletnich

Szanowni Goście,

W naszym hotelu wprowadziliśmy Politykę Ochrony Małoletnich, której celem jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim osobom poniżej 18 r. ż. przebywającym na terenie obiektu. Politykę realizujemy zgodnie z ustawą z dn. 28 lipca 2023 o zmianie z dn. 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniu przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich.

Informujemy, iż zgodnie z zapisami Polityki, nasi pracownicy mają obowiązek identyfikować gości małoletnich poprzez sprawdzenie dokumentu tożsamości – dowodu osobistego/paszportu/legitymacji szkolnej. Opiekunowie niebędący rodzicami małoletniego powinni posiadać ze sobą upoważnienie do sprawowania opieki nad małoletnim. Zasady Polityki są dostępne w recepcji hotelu.

Zgoda na pliki cookie
Konfiguracja
O plikach cookie